Gårdens historie

Gården blev opført i 1862, men stuehuset er den eneste tilbageværende originale bygning. Resten brændte i 1945. Gårdens mølle, heraf navnet Mannerup Møllegård, blev revet ned i 1945. Den var blevet overflødig, da der blev indlagt strøm på egnen. Mange gårde fik herefter egen mølle med el-motor.

Gården er en udflytter gård, og flyttede i år 1862 fra landsbyen Mannerup og ud på Hovedvejen, hvor den ligger i dag. Peter overtog gården i 1999, og er 4. generation på gården. I forbindelse med generationsskiftet blev gården omlagt til økologisk landbrug.