Om gården

Gemt bag høje lindetræer ligger Mannerup Møllegård i den lille by Osted midt i mellem Ringsted og Roskilde.
Gården som er en økologisk gård med mælkeproduktion ejes af Peter og Lotte Sivertsen. På gården arbejder også Steffen som er fodermester, Gustav som er markmand og vores farfar. Vi har 3 børn, Christian, Line og Ida, som også hjælper til i ny og næ.
Gården har 160 malkekøer, som er af racen ”rød dansk malkerace”, samt 160 kvier og kalve. Køerne er på græs hele sommeren, og kommer hjem når de skal malkes. Køerne bliver malket i malkerobotter. Herudover har vi høns, en del katte samt 2 bistader. Bierne er med til at bestøve vores frugttræer.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne

eu_crop